Hành trình: CON ĐƯỜNG TRÊN BIỂN Đảo Điệp Sơn – Nha Trang Thời gian: 02 ngày 02 đêm – Khởi hành đêm 29/04/2016 Biển thường là nơi dễ khiến người ta...